EliGlide Glidlakan Kvalité och miljö

Säkerhet
EliGlide glidlakan har konstruerats med särskild hänsyn till säkerheten för användarna, både brukare och hjälpare/vårdpersonal. De viktigaste säkerhetsdetaljerna är:
– Den blanka glidytan på EliGlide ska alltid vändas uppåt.
– På båda sidor om glidytan finns rejäla ytor med tyg av hög friktion (”trögt” tyg).
– Sömmarna mellan glidytan och tyget på sidorna är utformade på ett speciellt sätt.
Dessa instruktioner och detaljer finns för att minimera risken att den sängliggande glider ur bädden.

Kvalite
De material som används vid tillverkningen av våra glidlakan är noga utvalda och testade för att tåla tuff hantering och många tvättar. Vi får mycket beröm för den höga kvaliteten på tyger och sömnad.

Hygein
EliGlide glidlakan och draglakan kan tvättas i hög temperatur (upp till 90°C) vilket är viktigt ur smittspridningssynpunkt.

Komfort
Den blanka glidytan på EliGlide är enligt många användare mycket behaglig att ligga på. Många har berättat att nattsömnen blivit mycket bättre eftersom glidlakanet gör att man kan vända sig lättare och snabbare. För en patient med svåra smärtor kan det göra stor skillnad att mjukt och lugnt bli vänd av personal med hjälp av ett draglakan ovanpå EliGlide.

Ergonomi
EliGlide är ett ergonomiskt hjälpmedel som underlättar förflyttning i säng, både för den sängliggande själv och även för hjälpare/vårdpersonal vid vändning av en sängliggande person.

Användning av EliGlide kan innebära att arbetsskador på personalen minskar och att även risken för tryckskador på patienter minskar.

Miljö
Materialen i EliGlide är certifierade enligt Öko-Tex TRYGG TEXTIL, vilket innebär att de inte innehåller eller har behandlats med skadliga ämnen för människa och miljö.

Vi försöker alltid att tänka på miljöhänsyn och använda återvunnet eller återvinningsbart material i emballage m.m. EliGlide försöker även använda väl utvecklad logistik för att minska onödig miljöpåverkan.